Dan: 3. marta 2021.

  • Voćarstvo i vinogradarstvo

    Martovski radovi u vinogradu! Suzenje vinove loze!

    Vinova loza / Početak godišnjeg ciklusa / Suzenje ili plač vinove loze- Prolećno buđenje kreće sa fenofazom koja se u narodu naziva poznatim terminom plač – suzenje ili eksudacija vinove loze. Kretanje sokova u našim uslovima kreće u II dekadi marta meseca. U uslovima povećane temperature, koren intenzivno usvaja vodu, a pod dejstvom korenovog pritiska, voda se trasportuje kroz sprovodne sudove i na kraju izlazi kroz…

    Read More »
Back to top button