Dan: 13. novembra 2021.

  • Mladi u agraru

    Studenti Agronomije: Učite brže i lakše uz pomoć ovih saveta!

    Iskreno verujem da se većina studenata agronomije, ali i uopšte nezavisno od toga šta studiraju, susreću sa poteškoćama prilikom spremanja ispita, učenja i pamćenja. Zbog čega se to dešava? Puno puta smo pričali i razmenjivali mišljenja u vezi toga, problem su mnogobrojni, počevši od zastarele literature, preobimnog gradiva koje nije interpretirano od profesora na pravi način da bi zainteresovalo studente,…

    Read More »
Back to top button