Ratarstvo i povrtarstvoZaštita bilja

Ako želite da spasite svoj zasad krompira, uradite ovo!

Jednoj tako važnoj biljnoj vrsti nismo do sada poklanjali mnogo pažnje i ako se gaji na velikim površinama, možda ne kao ranije, tačnije pre desetak godina, ali kvalitet je i dalje prisutan.

Pomenuti kvalitet ne manjka, dok su nam prinosi ispod proseka u odnosu na napredne zemlje, koje ostvaruju i do 4-5 puta više.

Svi se pitamo zbog čega je to tako i da li postoji adekvatno rešenje za prevazilaženje tog problema?

Sama struktura proizvodnje i njen geografski raspored diktiraju naše mesto na rang listi prinosa, u poređenju sa ostalim zemljama. Za tako niske prinose razloga ima više, a neki od najglavnijih su nedovoljna zastupljenost kvalitetnog sortnog i deklarisanog semenskog materijala, kao i tehnološke mere koje nipošto ne smemo da izostavimo. Između ostalog, tu su i veoma sitni “hobi” proizvođači, koji krompir proizvode samo za svoje potrebe, gde se ostvaruju izuzetno niski prinosi.

Nadamo se da ćemo u narednom periodu više učiniti na unapređenju ove proizvodnje otklanjanjem navedenih nedostataka i znatno boljim stručnim pristupom ovoj kulturi. No, treba obratiti pažnju na aktuelne probleme i pristupiti njihovom preventivnom rešavanju.

Uzimajući u obzir širok sortiment gajenja u našoj zemlji, kao i vreme sadnje, usevi krompira se u najvećem procentu nalaze u fazi pred sklapanje redova ili su već zavorili redove. U ovom kontekstu se ne uzimaju u obzir usevi krompira namenjeni za ranu proizvodnju, koji su u procesu vađenja, a gajeni su u uslovima plasteničke proizvodnje.

Na brojnim lokalitetima su zabeležene padavine u periodu od 3. do 5. juna, dok su padavine takođe najavljene za nedelju, 7. jun. Samim tim, ostvareni su uslovi za ostvarenje infekcije krompira prouzrokovačem plamenjače (Phytophthora infestans).

Karakteristični simptomi, odnosno pege, javljaju se najpre na ivici donjeg lišća, a zatim se ubrzo šire na celu lisnu površinu. Na naličju lista, po ivicama pega razvija se beličastosivkasta prevlaka. To su rasplodni organi parazita.

Proces inkubacije ovog patogena može da traje od 5 do 7 dana.
Ukoliko je usev krompira u fazi zatvaranje redova – diferencijacija cvetova, preporučuje se primena fungicida na bazi:

I. mankozeb + metalaksil M u količini (2,5 – 3,0 kg/ha)

Iz priloženog na slici, takođe i vizuelnim pregledom prilikom obilaska brojnih lokaliteta uočeno je prisustvo krompirove zlatice (Lepinotharsa decemlineata). Pored odraslih insekata, larve posebno štete usevu praveći štete izgrizanjem lišća, odmah čim se pojave prvi listići. Suzbijanje treba započeti čim se uoči prisustvo, preparatima:

I. Piljenje larvi do L2 – na bazi tiametoksam (0,1 kg/ha)
II. Piljenje larvi do L3 – na bazi hlorantraniliprol (0,06 l/ha)

Miloš Stojanović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button