Miloš Stojanović

Miloš Stojanović, osnivač, glavni i odgovorni urednik portala Poljoprivredne novosti. Nakon završene Gimnazije u Lebanu, upisuje Akademiju strukovnih strudija Južna Srbija, odsek za poljoprivredno prehrambene studije, smer zaštita bilja i 2019. godine stiče zvanje Diplomirani inženjer poljoprivrede, sa prosečnom ocenom 9,39. Iste godine upisuje master strukovne studije, smer fitomedicina. Iza sebe ima puno gostovanja u poljoprivrednim emisijama koje se emituju na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Od oktobra 2019. godine radi u kompaniji “Virginia d.o.o” sa sedištem u Beogradu, na poziciji Regionalnog menadžera prodaje. Radi na terenu Južne Srbije posluje sa mnogobrojnim firmama, obilazi i savetuje poljoprivredne proizvođače. Jedan je od osnivača prvog podkasta na temu poljoprivrede "AgroCast" i stručni konsultant aplikacije odnosno elektronske knjige polja eRatar.Takođe radi kao Stručni saradnik Udruženja Mladih poljoprivrednika Srbije. Iza sebe ima tri naučno-istraživačka rada. Učestvovao je na XI smotri naučnih radova studenata agronomije sa međunarodnim učešćem izlagajući naučno istraživački rad pod naslovom "Hormonalni faktori rasta i razvića rasada paradajza". Takođe je učestvovao na XII naučno-stručnoj konferenciji Studenti u susret nauci - StES 2019 u Banja Luci izlagajući naučno istraživački rad pod naslovom "Aktivnost mikroorganizama u usevu suncokreta pri upotrebi teške mehanizacije". Naučno istraživački radovi su recenzirani i objavljeni u naučnim časopisima. Aktivno se bavi poljoprivredom. Živi u selu Ćenovac, u opštini Lebane. Svoju ljubav prema novinarstvu izražava kroz pisanje o raznim temama u oblasti poljoprivrede, informisanju, zastupanju stavova i interesa poljoprivrednika.
Back to top button