Voćarstvo i vinogradarstvo

 • Jagoda: Potrebe zasada za kalijumom? *najčešće greške*

  Ukoliko govorimo o prihrani zasada jagode, u pogledu potreba za Kalijumom, potrebno je od 90 do 270 kilograma K2O. Količine se u zavisnosti od tipa i obezbeđenosti zemljišta hranivom, fenofaze i kapaciteta biljke, koriguju. Moram striktno da napomenem da se količine đubriva koriguju, a ne sa njima preteruje. Poremećaji u usvajanju hraniva? Šta to beše i koji su potencijalni problemi?…

  Read More »
 • Borovnica: Šta je važno znati u pogledu morfologije?

  Morfologija borovnice proučava oblike, građu, veličinu, međusobne odnose i postanak pojedinih organa borovnice, odnosno svakog njenog dela koji vrši funkciju. U ovom tekstu predstaviću vam najvažnije stvari i smernice koje bi trebali da znate, ukoliko želite da uzgajate borovnicu, podižete zasad, ili da se jednostavno bolje informišete. Kao i kod ostalih cvetnica, organi borovnice se dele na vegetativne i generativne.…

  Read More »
 • Koliko košta podizanje 1 ha zasada kruške? *isplaćuje se u 5. godini*

  Kruška je cenjena, rado gajena voćna vrsta zbog velike upotrebne vrednosti plodova. Poslednjih decenija postojale su velike oscilacije u količini i kvalitetu plodova kruške iz više razloga (zastarela tehnologija gajenja, šarenilo sortimenta, pojačan napad prouzrokovača bakterijalne plamenjače, nestabilno tržište, itd.). Kako u Srbiji postoje povoljni prirodni uslovi, a na domaćem i inostranom tržištu kruška je deficitarna, poslednjih godina raste interes…

  Read More »
 • Kako pravi domaćini održavaju svoje voćnjake! – Voćnjaci Pantelić

  Voćnjaci na obroncima Rudnika i Oplenca, u neposrednoj okolini Topole, tačnije selo Blaznava, na porodičnom gazdinstvu Pantelić, prostiru se na oko 17 hektara. Pažnju nam je pre svega privukla odlična i pedatna obrada voćnjaka koji su u možemo slobodno reći, perfektnom stanju. Ovako pravi domaćini održavaju svoje voćnjake. O svemu ovome, više nam je rekao Vladimir Pantelić i podelio sam…

  Read More »
 • Osnovna pravila pri rezidbi vinove loze! *za početnike*

  Pri rezidbi vinove loze neophodno je poznavati osnovna pravila, kako bi rezidba bila adekvatna i uspešna. Pravilo broj 1: Pravite što manje preseka i rana! Rezidbom treba na čokotu praviti što manje preseka, a njihov prečnik treba takođe da je što manji. To je neophodno zbog toga što suviše velike rane teško ili uopšte ne zarastaju. Na presecima tokom suzenja,…

  Read More »
 • Kako nadoknaditi fosfor (P) u zemljištu pri podizanju vinograda? *detaljno*

  Ovo je jedan od izuzetno značajn stručni tekst koji Vam itekako može koristiti prilikom zasnivanja vinograda, ali i u toku osnovnog đubrenja, odnosno koje su to količine fosfora (P) u zemljištu, izraženo u miligramima (mg), kako bi što lakše razumeli vrednosti navedene u analizi zemljišta i na osnovu toga izračunali potrebnu količinu P2O5 koju trebate uneti u zemljište. Fosfor je…

  Read More »
 • Zimsko prskanje – praktično objašnjeno do detalja!

  Tokom mirovanja je obavezno sakupljanje opalog lišća, mumificiranih plodova iz krošnje i sa zemlje, uklanjanje polomljenih i starih grana. Svi ovi biljni delovi treba da se iznesu iz voćnjaka i spale kako bi se smanjio infekcioni potencijal . Zimskom prskanju prethoduje rezidba, nakon koje nastaju otvorene-ulazne rane na granama, koje pogodne za povecanje procenta infekcije patogena. Iako naizgled ne deluje…

  Read More »
 • Martovski radovi u vinogradu! Suzenje vinove loze!

  Vinova loza / Početak godišnjeg ciklusa / Suzenje ili plač vinove loze- Prolećno buđenje kreće sa fenofazom koja se u narodu naziva poznatim terminom plač – suzenje ili eksudacija vinove loze. Kretanje sokova u našim uslovima kreće u II dekadi marta meseca. U uslovima povećane temperature, koren intenzivno usvaja vodu, a pod dejstvom korenovog pritiska, voda se trasportuje kroz sprovodne sudove i na kraju izlazi kroz…

  Read More »
 • Ako hocete PODSTICAJE morate se upisati u REGISTAR!

  Svaki proizvođač grožđa koji u svom vlasništvu, zakupu ili koperaciji ima najmanje 0,1 ha vinograda, a grožđe stavlja u promet, ima obavezu upisa u Vinogradarski registar. U Ministarstvu poljoprivrede podsećaju da je Zakonom o vinu propisana obaveza vođenja Vinogradarskog registra i Vinarskog registra. „Vođenje Vinogradarskog registra i Vinarskog registra sa ažurnim podacima je od izuzetnog značaja i sa aspekta ispunjenja…

  Read More »
 • VOĆARI ZABRINUTI: Najveći problem tržišta je kriterijum!

  Obazirući na sezonu koja je iza nas, najveću pažnju privukli su video snimci na društvenim mrežama, kako se povrtari žale na cenu i plasman, bacajući sveže i lepe plodove u kontejner. Voćari imaju ne baš tako sličan problem ovom. No, da nisu samo povrtari u problemu, potvrdili su nam Tamara i Lazar Đorđević, koji žive u Kamendolu, Grocka. Imaju zasade…

  Read More »
Back to top button