Ratarstvo i povrtarstvo

Kod uljane repice se greške ne praštaju!

Repica se seje pliće od strnih žita, jer je seme u odnosu na pšenicu sitnije osam do 10 puta i zahteva kvalitetniju predsetvenu pripremu.

Žetva uljane repice je završena i vreme je za analizu proizvodnje. Može se reći da je ovo bila jedna od izazovnijih vegetacionih sezona za proizvodnju ozimih useva. Još jednom je potvrđena činjenica da je proizvodnji potrebno pristupiti ozbiljno, tretirajući sve aspekte kao podjednako važne.

Propust u tehnologiji proizvodnje koji se napravi  nekoj od faza se teško nadoknađuje kasnije tokom vegetacije.

Zbog pliće i ranije setve osetljivija je na nedostatak vode u nicanju. Osetljvija je i na pokoricu, žetvene ostatke i zbijenot zemljišta. Svaki naredni prohod u pripremi zemljišta treba da bude plići od prethodnog kako bi se što bolje sačuvala vlaga.

Setveni sloj zemljišta mora biti optimalno usitnjen i sabijen zbog boljeg kontakta sa semenom i ujednačene dubine setve.

Pravilnim i blagovremenim prolaskom kroz sve fenofaze u toku sezone omogućava se da usev bude sprean za žetvu i realizuje svoj genetski potencijal za prinos i kvalitet, pre žetve pšenice.

Na taj način se i rentablilnije koristi mehanizacija i drugi resursi u proizvodnji na gazdinstvu.

Miloš Stojanović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button