Ratarstvo i povrtarstvo

RAZLIKA IZMEĐU GERMINATORA I SETVOSPREMAČA.

Svako zemljište pred setvu potrebno je obraditi i pripremiti optimalne uslove kako bi usev bio što bolji. Kako tehnologija sve više napreduje, tako sada imamo priključne mašine za traktore koje taj posao rade veoma efikasno. Pomoću ovih mašina uštedećete vreme jer omogućava jednostavnu i brzu pripremu zemljišta za setvu, i novac jer ćete potrošiti znatno manje goriva.

U nastavku teksta predstavićemo vam dve najtraženije mašine za predsetvenu pripremu zemljišta: germinator i setvospremač.

ZAŠTO JE VAŽNA PREDSETVENA PRIPREMA?

Pre nego što pređemo konkretno na informacije o germinatoru i setvospremaču, osvrnućemo se na važnost predsetvene pripreme zemljišta.

Pre setve je neophodno izvršiti kvalitetnu pripremu zemljišta, a cilj je:

  • pokretanje aktivnosti korisnih mikroorganizama koji žive u zemljištu,
  • očuvanje vlage iz jesenje-zimskog perioda,
  • dovođenje površinskog sloja zemljišta u optimalno stanje.

Predsetvena pripremana utiče na kvalitet, brzinu setve i ujednačenu dubinu setve. Za ovu operaciju setvospremač mora imati horizontalan položaj u odnosu na zemlju sa dubinom rada od 6 do 8 cm. Za ravnomerno klijanje i nicanje semena, dubina rada mora biti ujednačena. Sa većom dubinom setve od navedene dolazi do produžetka vremena za klijanje i povećanje opasnosti od stvaranja pokorice. Predsetvenom pripremom zemljišta vrši se pokretanje aktivnosti korisnih mikroorganizama koji žive u zemljištu, ali se i ubrzava prelazak hranljivih materija iz teško pristupačnih u lako pristupačni oblik.

Ukoliko se vrši priprema odmah posle zimskog oranja, a pre mraza, vlagaće se bolje očuvati u zemljištu. Zemlja ispod kultivisanog sloja, a pod uticajem mraza biće manje sabijena. Na ovaj način semena će se lakše probijati do vlage. Seme posejano na pravoj dubini i to na nedirnutom, vlažnom sloju zemlje ima najoptimalnije uslove za klijanje.

Tvrda posteljica i mek pokrivač je idealno okruženje koje će obezbediti optimalan prinos vaših useva. Rastresiti sloj smanjuje otpor klici pri nicanju, a donji obezbeđuje dobar kontakt između semena i zemljišnih čestica. Kasnije taj sloj treba da obezbedi pravilno ukorenjavanje biljke. Ako nemamo pravilno obezbeđena ova dva sloja otpor klici pri klijanju može biti veliki, ali i kontakt korena i zemljišnih čestica u slučaju suše je otežan.

ŠTA JE SETVOSPREMAČ?

Veoma važna mašina za svako seosko domaćinstvo koje se bavi poljoprivredom, a do sada dobijenim rezultatima jedno je od najboljih savremenih oruđa u poljoprivredi.

Setvospremač je priključna mašina za traktore, jednostavne i robusne konstrukcije, namenjena za kvalitetnu i ekonomičnu predsetvenu pripremu zemlje, jednu od najvažnijih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje ratarskih kultura.

Setvospremač

Sistem setvospremača omogućava pripremu setveneg sloja sitne i grudičaste zemlje, što pri padavinama sprečava pojavu zakorenjenosti tla i pripomaže boljem klijanju biljaka i žitarica. Tvrda posteljica i mek pokrivač je idealno okruženje koje će obezbediti optimalan prinos vaših useva. Pored osnovne fukncije, pripreme zemljišta za setvu, koristi se i za: aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka, itd.

Setvospremač jesastavljen od: ramske konstrukcije, ravnajuće letve, radnih tela (S opruga) i ukoliko je veći model poseduje dva ili više krila. Ovo je osnovna verzija, ukoliko imate dodatnih želja i potreba, možemo izraditi prema vašem zahtevu.

Kako bi dali što bolje rezultate, najkvalitetniji setvospremači imaju dodatne funkcije. Ramske konstrukcije nisu kruto vezane za osnovnu gredu mašine, već se slobodno kreću oko horizontalne šipke, što joj omogućava da savladava neravnosti terena. Omogućeno je vrlo jednostavno podešavanje visine ramske konstrukcije, a na taj način podešava se radna dubina setvospremača. I ono što je takođe bitno, kod modela setvospremača sa dodatnim radnim krilima omogućeno je hidraulično spuštanje i podizanje krila, tako da ga vrlo jednostavno možete sklopiti i rasklopiti bez dodatnog alata i velike snage.

ŠTA JE GERMINATOR (KOMPLEKSNI SETVOSPREMAČ) ?

Germinator je kompleksni setvospremač koji u jednom prohodu sprovodi kompletnu operaciju pripreme površinskog sloja zemljišta za setvu. Sa samo jednim prohodom obrazuje odličnu setvenu posteljicu (ujednačene, tačne, podešene dubine) i fino usitnjeni gornji sloj za ulaganje semena. Kvalitetnom pripremom i postavljanjem dobirh uslova može se znatno povećati prinos kod određenih useva kao što su: kukuruz, šećerna repa, luk, itd.

Germinator služi za predsetvenu pripremu zemljišta, jednu od najvažnijih  operacija u tehnološkom procesu proizvodnje ratarskih kultura. Omogućava pripremu setveneg sloja sitne i grudičaste zemlje, što pri padavinama sprečava pojavu zakorenjenosti tla i pripomaže boljem klijanju biljaka i žitarica. Tvrda posteljica i mek pokrivač je idealno okruženje koje će obezbediti optimalan prinos vaših useva.

Germinator

Svojom konstrukcijom omogućuje da se postigne tačna radna dubina koja iznosi 3 – 8 cm, što je od suštinskog značaja za formiranje i stvaranje odgovarajućeg setvenog sloja: tvrde postreljice, ujednačene, tačne, podešene dubine, bez podizanja vlage iz dubljih slojeva veoma fino usitnjeni gornji sloj za ulaganje semena, ujednačene, tačne debljine gornji usitnjeni sloj se nabija, istiskuje se višak vazduha – sprečava isušivanje.

Najveća prednost germinatora je što samo jednim prohodom obezbeđuje optimalne uslove za dobar i podjednak rast useva. Samim tim, ukoliko posedujete veće površine zemljišta uštedećete vreme koje možete utrošiti na druge poslove, a takođe je jako i ekonomičan jer ćete uštedeti novac za gorivo, a gledajući na duže staze ušteda je velika.

PONUDA GERMINATORA I SETVOSPREMAČA

Ukoliko smo vam pomogli u odluci da kupite mašinu za predsetvenu pripremu, ali još uvek niste sigurni koja od dve navedene (germinator ili setvospremač) više odgovaraju vašim potrebama i finansijskim mogućnostima, savetujemo da potražite još informacija na sajtu kompanije Huđik.

Na sajtu pogledajte spisak prodajnih mesta na kojima možete uživo videti mašine i popričati sa stručnim osobljem, a ukoliko niste u mogućnosti da posetite neko od prodajnih mesta možete ih pozvati telefonom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button