Ratarstvo i povrtarstvoZaštita bilja

Zastita paradajza – preventiva je najbolji lek!

Na sam pomen povrtarstva i plasteničke proizvodnje prva pomisao i asocijacija je paprika, međutim primat u ovoj proizvodnji zauzima paradajz.

Razlog je često ekonomske prirode, tržišna cena koja je dominantnija u pojedinim slučajevima u odnosu na papriku, međutim nema pravila! Takođe je sam koncept i proces proizvodnje uticao na orijentir proizvođača.
Veoma je važno napomenuti da se koncept savremene proizvodnje bazira na praćenju vremenskih uslova i organizovanju rada i hemijskih tretmana na osnovu istih. Sve zahteva detaljne analize i planove, bez kojih ne možemo proizvesti krajnji proizvod koji je konkurentan na tržištu u pogledu kvaliteta i prinosa.

Kada kažemo da je faktor vremenskih uslova itekako bitan, ne samo kratkoročan, već se stanje mora pratiti tokom cele sezone, 365 dana u godini.

Iz ovoga izvlačimo zaključak, da je iza nas jako topla zima, koja je pogodovala prezimljavanju patogena i prezimljavajućih formi štetočina. To će svakako rezultovati povećanoj senzibilnosti biljaka na štete koje prouzrokuju patogeni i štetočine, pogotovo u uslovima plasteničke proizvodnje čiji se ciklus uglavnom zasniva na monokulturi.

Tri do četiri kulture godišnje, osim pozitivnih ekonomskih aspekata, povlače i one negativne, a to su upravo štetočine i bolesti, kao i problemi sa strukturom zemljišta.

Uspeh u proizvonji nisu samo prinos i kvalitet, već i kontinuitet koga je sve teže održati. Zbog toga ću se potruditi da Vam u svakom od narednih tekstova ukažem na probleme sa kojima se proizvođači susreću, opisanih do detalja i potkrepljenih konkretnim rešenjima baziranih na detaljnim istaživanjima i praćenjem stanja na terenu.
Fokurisaćemo se na useve paradajza i problem štetočina, tačnije parajzovog moljca (Tuta absoluta).

Koliko će štete ove godine biti ozbiljne i kako pristupiti problemu njegovog suzbijanja?

Pojava ove larvi ove štetočine u usevu paradajza prvi put je primećena u rasadu, razlog s jedne strane leži u napomenutim vremenskim uslovima a s druge strane u samoj lokaciji proizvodnje rasada.
Zbog toga je neopodno odvojiti plastenik za proizvodnju rasada od ostale proizvodnje.

Međutim, uzimajući u obzir trenutno stanje na terenu, usevi paradajza gde je primećena pojava larvi paradajzovog moljca se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda.
Larve oštećuju tkivo lista, kako na licu tako i na naličju, pri čemu prave hodnike. Ubušuju se u stablo, zelene i zrele plodove.

Pre nego što damo preporuku o hemijskom tretmanu, navešćemo nekoliko osnovnih stvari na koje bi proizvođači trebalo da obrate pažnju:
I. Izbegavajte zimsku proizvodnju povrća, izlaganje plastenika nižim temperaturama će dati dobre rezultate

II. Provetravanje zaštićenog prostora

III. Antinsekt mreže

IV. Postavnjanje feromonskih klopki i lepljivih ploča kao indikatora prisutnosti

V. Uklanjanje napadnutih listova i oštećenih plodova kako u toku sezone, tako i nakon završetka sezone

VI. Ni u kom slučaju ne ostavljajte ostatke biljaka pored ili u neposrednoj blizini plastenika

Hemijske tretmane treba raditi obazrivo i samo kada je to potrebno, a u ovoj situaciji nužno je primeniti insekticid na bazi (a.m. indoksikarb) 0,17 – 0,25 l/ha (karenca 3 dana)

Preporučuje se primena u vreme pojave prvih gusenica. Ispoljava kontaktno, digestivno, ovicidno i larvicirno delovanje.
Zbog ranije napomenutog složenog procesa suzbijanja ove štetočine, u različitim fazama razvoja, preparat je odličan izbor u antirezistentnoj strategiji. Usvaja se jako brzo, pruža zaštitu nakon tretmana u periodu od 5 do 14 dana.

Miloš Stojanović

One Comment

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button