Voćarstvo i vinogradarstvo

Zimska rezidba voća – orežite sami svoj voćnjak. *objašnjeno*

Dolazi nam godišnje doba kada slede završni radovi u voćnjaku, uklanjanje starih grana i mumificiranih plodova, međutim, jedan od najvažnijih segmenata u voćarskoj proizvodnji je rezidba.

Zbog čega je važna zimska rezidba voća?

Zimska rezidba voća se obavlja da bi se uspostavila ravnoteža između rodnosti i vegetativnog porasta. Zbog toga se voćke ne smeju orezivati napamet.

Stručnjaci kažu  “bolje je stabla ne rezati, nego ih rezati pogrešno.”

Dakle, više štete u procesu rezidbe može nastati iz neuke i pogrešne rezidbe, nego kada izostavimo tu operaciju.

Šta treba raditi na samom početku?

Pre nego što počnete da rezidbom, potrebno je analizirati rodnost pupoljaka. To znači da je važno odrediti broj pupoljaka u kojima je došlo do normalnog diferenciranja cvetnih elemenata, a na osnovu toga odrediti intenzitet rezidbe.

Pri samoj rezidbi je jako važno da razgraničimo na kojoj grani su cvetni pupoljci, a na kojoj nisu.

Jabučaste vrste voćaka mogu se rezati od početka opadanja lišća, pa sve do pred kretanja vegetacije, kad god to dopušta vreme da se može raditi, a koštičavo voće bolje je rezati kad prođu niske zimske temperature.

Iako se sve više potencira zimsko rezanje, ono bi trebalo da bude korektivno.

“Rezača je sve manje, a voćnjaka sve više.”

Sve veći zahtevi tržišta za kvalitetnim i prvoklasnim proizvodima, iziskuju od proizvođača veći nivo edukacije, posvećenosti i ulaganja u svoje zasade, a kako rezača ima sve manje, cena ovog honorarnog posla raste.

Ukoliko ne želite da plaćate rezidbu, a samim tim ostvarite uštedu, ulaganje u edukaciju i znanje je neophodan i pametan potez.

Rezidba je presudna za visok i kvalitetan rod. Postoje razlike u efektu koji ima sam način rezidbe. Tako duga rezidba povećava rodnost, a kratka bujnost. Jačina rezidbe zavisi od voćne vrste i starosti voćke.

U knjizi „Rezidba voćaka“ detaljno je opisan proces rezidbe, počevši od klasifikacije, oblikovanja krošnje, rezidbe u rodu i mirovanju, izbora alata i još mnogo važnih informacija.

Zbog čega je ova knjiga upravo namenjena Vama?

Prilagođena je voćarima, poljoprivrednim proizvođačima početnicima, jer su svi termini jasno i koncizno opisani, a sve operacije praktično predstavljenee tako da uz ovaj vodič možete potpuno savladati rezidbu ako ste početnik, ili dopuniti i usavršiti svoje znanje ako imate iskustva.

Poručite knjigu slanjem poruke u inbox stranice ili na mejl adresu.

Knjigu „Rezidba voćaka“ možete poručiti u inbox stranice Poljoprivredne novosti na fejsbuku ili na mejl adresu stojanovicmilos@poljoprivrednenovosti.com

7 Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button